Prin utilizarea NOVA IPTV, sunteți de acord să respectați toți termenii, condițiile și notificările conținute sau la care se face referire în acest document („Termenii de utilizare”) și Declarația privind politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”). Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe orice caracteristică a site-ului, inclusiv, dar fără a ne limita la Termenii de utilizare, în orice moment, prin publicarea de revizuiri pe site. Sunteți de acord să fiți considerat informat și obligat de orice modificări aduse acestor Termeni și condiții, iar utilizarea în continuare a site-ului indică acordul dumneavoastră cu privire la termenii revizuiți. De asemenea, sunteți de acord să revizuiți aceste informații din când în când, după cum este necesar, pentru a fi informat cu privire la orice revizuire a Termenilor și condițiilor. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei politici sau ai oricărei politici revizuite, vă rugăm să nu vă înregistrați ca utilizator sau să vă dezabonați ca utilizator și să ieșiți imediat de pe site.

2- Legături către site-uri și servicii ale unor terțe părți

NOVA IPTV conține linkuri către și de la site-uri operate de terțe părți. NOVA IPTV nu face nicio declarație cu privire la conținutul terților pe care îl puteți accesa de pe site sau despre orice site web de pe care puteți accesa site-ul și/sau care poate fi legat de acest site. Oferim conținut și link-uri de la terțe părți doar ca o curtoazie pentru utilizatorii noștri, iar astfel de link-uri / conținut nu implică aprobarea noastră pentru niciun site / conținut legat. Site-urile / conținutul site-urilor legate nu se află sub influența sau controlul nostru și nu suntem responsabili pentru conținutul terților sau pentru conținutul oricărui site legat sau pentru legăturile ulterioare de pe acel site. Politica noastră de confidențialitate se aplică numai atunci când vă aflați pe acest site. Vă rugăm să consultați acordurile de utilizare și politicile de confidențialitate ale furnizorului și ale site-ului legat, iar dacă nu sunteți de acord să vă supuneți termenilor, vă recomandăm să încetați utilizarea serviciului respectiv sau vizitarea site-ului.

3- Proprietatea intelectuală

Recunoașteți că tot conținutul și materialele disponibile pe acest Site, inclusiv selecția, coordonarea, aranjarea și îmbunătățirea unui astfel de conținut, precum și conținutul original al acestuia sunt protejate de drepturi de autor naționale și internaționale, mărci comerciale, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, drepturi de înregistrare a brevetelor, secrete comerciale, know-how sau alte drepturi și legi de proprietate și sunt deținute de NOVA IPTV sau de licențiatorii noștri sau NOVA IPTV a obținut permisiunea necesară din partea proprietarului proprietății intelectuale a unui astfel de conținut pentru a utiliza conținutul pe Site-ul nostru. Cu excepția cazului în care se indică altfel, toate logo-urile, denumirile, modelele de pachete și mărcile de pe site sunt mărci comerciale sau mărci de servicii ale NOVA IPTV sau sunt utilizate sub licență de către NOVA IPTV . Utilizarea sau utilizarea abuzivă a oricăruia dintre aceste materiale este strict interzisă. NOVA IPTV, licențiatorii sau asociații noștri păstrează proprietatea exclusivă asupra tuturor datelor, materialelor și altor informații referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului.

4- Utilizarea legală

Sunteți de acord să utilizați site-ul sau conținutul acestuia în scopuri legale și numai în conformitate cu cele permise în mod expres în acești Termeni de utilizare și în niciun alt scop. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel, puteți descărca, imprima sau vizualiza pagini individuale numai pentru uz necomercial, cu condiția să nu ștergeți sau să modificați niciuna dintre informații, inclusiv notificările privind drepturile de autor sau mărcile comerciale. Cu excepția cazului în care se permite altfel în prezentul document și în cazul în care noi putem autoriza în mod expres, sunteți de acord să nu vindeți, să acordați licențe, să închiriați, să modificați, să distribuiți, să copiați, să reproduceți, să reproduceți, să transmiteți, să afișați în mod public, să executați în mod public, să publicați, să adaptați, să editați sau să creați lucrări derivate din conținutul sau materialele de pe site sau să exploatați în orice alt mod conținutul site-ului, în întregime sau parțial. Recuperarea sistematică a datelor sau a altui conținut de pe site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilație, o bază de date sau un director sub orice formă, fără permisiunea noastră scrisă, este strict interzisă. Sunteți de acord să nu postați sau să transmiteți prin intermediul Site-ului niciun material care încalcă sau încalcă în vreun fel drepturile altora, care este ilegal, amenințător, abuziv, defăimător, care încalcă viața privată sau drepturile de publicitate, vulgar, obscen, profanator sau care este în orice alt mod inacceptabil, care încurajează un comportament care ar constitui o infracțiune penală, ar da naștere la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod orice lege sau care, fără aprobarea prealabilă expresă a NOVA IPTV, conține publicitate sau orice solicitare cu privire la produse sau servicii. De asemenea, sunteți de acord să nu postați niciun material protejat de drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate fără permisiunea expresă a proprietarului drepturilor de autor, a mărcii comerciale sau a altor drepturi de proprietate, iar sarcina de a stabili că orice material nu este protejat de drepturi de autor vă revine dumneavoastră. Orice comportament din partea dvs. care, la discreția noastră, restricționează sau împiedică orice alt utilizator să utilizeze sau să se bucure de NOVA IPTV nu va fi permis.

5- Acordarea licenței de către utilizator

Prin postarea sau trimiterea de conținut pe site, acordați NOVA IPTV și titularilor săi de licențe la nivel mondial dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, executa, adapta, modifica, distribui și promova conținutul în orice formă, oriunde și în orice scop. De asemenea, garantați și declarați că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile asupra conținutului pe care îl postați sau îl trimiteți pe site și că postarea și utilizarea publică a conținutului dvs. nu va încălca sau încălca drepturile niciunei terțe părți. NOVA IPTV își rezervă dreptul de a monitoriza, edita sau modifica în alt mod postarea dvs. sau alt conținut trimis pe site fără permisiunea dvs.

RENUNȚAREA LA GARANȚII

SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, SOFTWARE-UL, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI (DENUMIT „CONȚINUT”) SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE” PENTRU UZUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI CĂ UTILIZAȚI ACEST SITE ȘI ORICE CONȚINUT PE CARE ALEGEȚI SĂ ÎL DESCĂRCAȚI PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV. NOVA IPTV NU GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL, FIE ÎN MOD EXPRES, FIE IMPLICIT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII DE TITLU, DE NERESPECTARE A DREPTURILOR DE AUTOR SAU GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE ALTĂ NATURĂ, ALTELE DECÂT ACELE GARANȚII CARE NU POT FI EXCLUSE, RESTRICȚIONATE SAU MODIFICATE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ. NICI NOVA IPTV, NICI PARTENERII SĂI ȘI NICI ANGAJAȚII, DIRECTORII, DIRECTORII, ACȚIONARII, AGENȚII, CONSULTANȚII, CONTRACTORII SAU LICENȚIATORII LOR NU GARANTEAZĂ CĂ CONȚINUTUL SITE-ULUI SAU ORICE SERVICIU SAU MARFĂ FURNIZATĂ PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA ESTE PRECIS, FIABIL SAU CORECT; CĂ SITE-UL SAU ORICE ALT SITE LEGAT VA FI DISPONIBIL LA UN ANUMIT MOMENT SAU LOCAȚIE; CĂ ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; CĂ CONȚINUTUL NU CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; SAU CĂ VEȚI OBȚINE REZULTATE DE SUCCES URMÂND ORICE INSTRUCȚIUNI, DIRECȚII SAU RECOMANDĂRI DE PE SITE.

6- Limitarea răspunderii

ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ NOVA IPTV, NICI PARTENERII SĂI ȘI NICI ANGAJAȚII, DIRECTORII, DIRECTORII, ACȚIONARII, AGENȚII, CONSULTANȚII, CONTRACTORII SAU LICENȚIATORII RESPECTIVI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE ÎN DREPT SAU ÎN ECHITATE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU DE CONSECINȚĂ, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA, SITE-ULUI SAU DIN INFORMAȚIILE FURNIZATE PE SITE SAU DIN ORICE EȘEC DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, ȘTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE, VIRUS INFORMATIC, DEFECȚIUNE A LINIEI DE COMUNICAȚII, FURT SAU DISTRUGERE SAU ACCES NEAUTORIZAT, MODIFICARE SAU UTILIZARE A ÎNREGISTRĂRILOR, IAR RISCUL ORICĂRUI PREJUDICIU REZULTAT DIN CELE DE MAI SUS VĂ REVINE ÎN ÎNTREGIME. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ INDIFERENT DACĂ PRESUPUSA RĂSPUNDERE SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, RĂSPUNDERE DELICTUALĂ, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PE ORICE ALTĂ BAZĂ, INCLUSIV ORICE COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ALTOR UTILIZATORI SAU AL UNOR TERȚE PĂRȚI, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, DEOARECE UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ ÎN ASTFEL DE JURISDICȚII VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.

7- Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați NOVA IPTV și partenerii săi, precum și angajații, funcționarii, directorii, acționarii, agenții, consultanții și deținătorii de licențe ai acestora de orice răspundere, pretenții și cheltuieli, inclusiv onorariile avocaților, care rezultă din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a site-ului sau a conținutului acestuia, inclusiv, fără a se limita la încălcarea de către dvs. a Termenilor de serviciu din prezentul document. Ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala noastră, de a ne asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei probleme care ar face obiectul despăgubirii dumneavoastră, caz în care veți coopera cu noi pentru a afirma orice apărare disponibilă.

8- Monitorizarea conținutului

NOVA IPTV are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza conținutul site-ului, inclusiv camerele de chat și forumurile, pentru a determina conformitatea cu prezentul acord și cu orice reguli de operare stabilite de NOVA IPTV și pentru a satisface orice lege, regulament sau solicitare guvernamentală autorizată. NOVA IPTV are dreptul, la propria discreție, de a edita, refuza să posteze sau elimina orice material trimis sau postat pe site fără permisiunea dumneavoastră. Fără a limita cele de mai sus, NOVA IPTV are dreptul de a elimina orice material pe care noi, la discreția noastră exclusivă, îl considerăm a fi o încălcare a prevederilor prezentului document sau a fi inacceptabil în alt mod. Fără a aduce atingere celor de mai sus, NOVA IPTV nu este responsabilă pentru conținutul pe care dvs. sau orice utilizator îl postează pe orice forum de pe site, iar încrederea acordată de dvs. unui astfel de conținut este exclusiv pe propriul dvs. risc. Utilizare internațională.

9- Legi locale

Dacă alegeți să accesați Site-ul din orice altă locație decât Panama, acceptați întreaga responsabilitate pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. NOVA IPTV nu garantează că materialele de pe site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în locații din afara Panama, iar accesarea acestora din teritorii în care conținutul lor este ilegal este interzisă.

10- Precauții de securitate

Serviciile și informațiile furnizate sunt protejate folosind măsuri de precauție standard de securitate din industrie. Depinde de dumneavoastră să înțelegeți pe deplin riscurile și amenințările legate de utilizarea internetului public și să fiți suficient de conștienți de aceste riscuri pentru a vă proteja în mod adecvat informațiile confidențiale. NOVA IPTV oferă informații privind securitatea și confidențialitatea în Politica de confidențialitate. Acest document este furnizat doar cu titlu orientativ și este responsabilitatea utilizatorului să rămână la curent și să dea dovadă de prudență atunci când utilizează internetul. Ar trebui să solicitați consultanță profesională pentru a vă proteja confidențialitatea și pentru a evalua securitatea sistemelor de informații pe care le utilizați.

11- Alegerea legii aplicabile

Prezentul acord va fi interpretat în conformitate cu legile din Panama și cu legile federale din Panama aplicabile în acest stat, fără a se ține seama de normele privind conflictul de legi. Sunteți de acord în mod expres că orice reclamație sau acțiune care decurge din sau are legătură cu acești Termeni de serviciu sau cu utilizarea de către dvs. a Site-ului va fi depusă numai în instanțele din Panama sau în Curtea Federală din Panama, dacă este cazul, și sunteți de acord și vă supuneți exercitării jurisdicției personale a acestor instanțe în scopul litigării unei astfel de reclamații sau acțiuni.

12- Integrare și divizibilitate

Acești Termeni de utilizare și Politica de confidențialitate constituie întregul acord dintre NOVA IPTV și dvs. cu privire la Site și înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane dintre noi cu privire la Site. În cazul în care orice dispoziție a prezentului acord privind condițiile de utilizare a serviciilor este considerată invalidă sau inaplicabilă, toate celelalte dispoziții rămân în vigoare. Titlurile secțiunilor utilizate în prezentul document sunt folosite doar pentru comoditate și nu trebuie să li se atribuie nicio valoare juridică.

13- Utilizarea neautorizată și rezilierea

Sunteți de acord să folosiți Site-ul numai pentru activități autorizate și legale. NOVA IPTV își rezervă dreptul, la propria discreție, de a întrerupe accesul dvs. la tot sau la o parte a site-ului, cu sau fără notificare și pentru orice motiv.

14- Confidențialitate și divulgare

Ați citit și acceptați termenii Politicii noastre de confidențialitate.